Right Issue

Rights issues

Publications:

 1. The Free Press Journal- Mumbai
 2. The Free Press Journal- Indore
 3. Mumbai Samachar- Mumbai
 4. Divya Bhaskar- Ahmedabad
 5. Active Times- 
 6. Hamara Mahanagar- Mumbai
 7. Janapth Samachar- Siliguri
 8. Gujarat Pranam- Ahmedabad
 9. Garv Bhumi- Ahmedabad
 10. Nirmal Metro- Ahmedabad
 11. Satellite Samachar- Ahmedabad
 12. Tapobhumi Gujarat- Ahmedabad
 13. Chaitanya Lok- Indore
 14. Raj Express- Indore
 15. Abhivyakti Express- Bhopal
 16. Fine Times- Bhopal
 17. Haribhoomi- Bhopal
 18. Raj Express- Bhopal
 19. Swadesh- Bhopal
 20. Dainik Adhikar- Jaipur
 21. Dainik Bhor- Jaipur
 22. Dainik Navjyoti- Jaipur
 23. Hukumnama Samachar- Jaipur
 24. Jalte Deep- Jaipur
 25. The Public Side- Jaipur
 26. Uday Today- Jaipur