Q4 FY2023-24

Online

Publication:

 1. Mumbai Samachar – Mumbai
 2. Active Times – Mumbai
 3. Thane Vaibhav – Thane
 4. Shivner – Mumbai
 5. Divya Bhaskar – Ahmedabad
 6. Gujarat Pranam – Ahmedabad
 7. Nirmal Gujarat – Ahmedabad
 8. Garv Bhoomi – Ahmedabad
 9. Standard Herald – Ahmedabad
 10. Ahmedabad Express – Ahmedabad 
 11. Rakhewal – Ahmedabad
 12. Subah Savere – Ahmedabad
 13. Prabhat – Ahmedabad
 14. Satelite Samachar – Ahmedabad
 15. Abhiyakti Express – Bhopal
 16. Fine Time – Bhopal
 17. Haribhoomi – Bhopal
 18. Swadesh – Bhopal
 19. Dabang Duniya – Bhopal
 20. Dabang Duniya – Indore
 21. Chaitanya Lok – Indore
 22. Dainik Adhikar – Jaipur
 23. Dainik Navjyoti – Jaipur
 24. The Public Side – Jaipur
 25. Hukumnama – Jaipur
 26. Uday Today – Jaipur