Expansion of Capacity and Launch of New Product

2

Q3 FY2022-23

Publication:

1. Gujarat Samachar- Mumbai
2.Divya Bhaskar- Ahmedabad
3. Dainik Jagran- Bhopal
4. Deshdoot Times- Nashik
5. Active Times- Mumbai
6. Janpath Samachar- Siliguri
7. Chaitanay Lok- Indore
8. Estate Express- Indore
9. Good Evening- Indore
10. Indore Samachar- Indore
11. Haribhoomi- Bhopal
12. Swadesh- Bhopal
13. Dainik Adhikar- Jaipur
14. Business Remedies- Jaipur
15. Hindustan Express- Jaipur
16. The Public Side- Jaipur
17. Veer Arjun- Jaipur